leoמזל אריה מיסוד האש נשלט על ידי השמש ומכאן בעל שני קטבים – צמיחה או שרפה. ילידי מזל זה יהיו מאופיינים ביכולת מנהיגות ואגו חזק, תובענות אך גם נדיבות, חוש לדרמטיות ולראיה בגדול. הם מייצגים את הניסיון האנושי החזק ביותר לביטוי עצמי. בני מזל אריה חייבים להיות במרכז ולהרגיש זוהרים, הם מקרינים עוצמה וכריזמה ואוהבים גינוני מלכות. חסרי סבלנות לגבי פרטים וראייתם הינה בגדול. להאריה יש התאמה בין מזלות טובהע ם רוב המזלות והם מייצג את האצילות, את האומץ, תעוזה מחשבתית, פתיחות וגילוי לב. בני מזל אריה זה יוקירו אמון ונאמנות, הם בעלי נדיבות ורצון הענקה הנובעת מההכרה בכוחם.
אך כוח אנרגטי של שמש זו עלולה להפוך לכח של רודנות שחצנית וגסת רוח, שתשאף תמיד לעמוד בראש גם אם התנאים והכישורים אינם מתאימים לכך. יהירותו וגאוותו תהפוך כל מתנגד לאויב שיש להלחם בו. מהיותם נשלטים על ידי השמש, עוצמתם האנרגטית רבה אך היא עשויה להיות מופנית להאדרה עצמית לחיזוק האגו ובכך היא הופכת לכח שורף.

מזל אריה תאריכים: 23 יולי – 23 אוגוסט