piscesמזל דגים מיסוד המים נשלט על ידי כוכב נפטון, המזל הסוגר את הגלגל המיסטיקן של גלגל המזלות. מילת המפתח שתאפיין את מזל דגים תהיה “אמפטיה”. בני מזל זה ניחנו באמפטיות, יצירתיות, רגישות ומופנמות. הם נוטים להיסחפות ריגשית עד כדי התמסרות טוטאלית והיזדהות עם צער העולם ורגשי אשם.
האנרגיה שמשפיע נפטון על מזל דגים מייצג כאוס ומעמקים ומכאן רגישותם הרבה של בני מזל דגים וכן דמיונם הפורה עד לכדי פנטזיה או השראה רוחנית. יש להם קושי בלעמוד על שלהם ולהגיע להחלטות. חוסר הגבולות של נפטון המוקרן על מזל זה מביא אותם לנטיה להיתמכרות ולהימורים. אמונתם הינה טוטאלית ועל כן הם בקלות מוצאים את עצמם במצב של התחברות לדתות או כתות. האמפטיה והרגישות למצוקות האחר מעמידה אותם לעיתים בפני הולכת שולל וניצול על ידי אחרים.

מזל דגים תאריכים: 19 פברואר – 20 מרץ