aquariusמזל דלי מיסוד האוויר נשלט על ידי כוכב אוראנוס, מילת המפתח שתייצג מזל זה תהיה, “מקוריות”. בני מזל דלי ניחנים במקוריות, סגנון חשיבה עצמאי המתעלם מדעות קדומות, אנושיות, התיחסות לאדם באשר הוא אדם ללא הבדלי מעמד או סטאטוס. בני מזל זה אידיאליסטיים ומרדנים, יש להם צורך מתמיד בגירויים אינטלקטואליים. הם בעלי תביעה לפתיחות מירבית לשינויים, שחרור ממסגרות ומחשבה חופשית. בני מזל דלי יהיו רומנטיקנים יותר מאשר מעשיים. מאחר וגישתם לחיים הינה פילוסופית.

האנרגיה המוזרמת אליהם מאוראנוס מייצרת צורך מתמיד בשינויים וחדשנות המייצר אצל בני מזל זה חוסר מנוחה. מהיותם מזל קוסמופוליטי, מירב האנרגיה שלהם מושקעת בסביבה ולא במסגרת ביתם.

מזל דלי תאריכים: 21 ינואר – 18 פברואר