sagittariusמזל קשת מיסוד האש נשלט על ידי כוכב צדק (יופיטר), מילת המפתח שתייצג מזל קשת תהייה “מעוף”.יסוד האש בקשת אינה כבטלה או כבאריה, היא כלהבה עדינה ובהירה וניתנת לשליטה. בני מזל זה ניחנו ברוחב אופקים, אופטימיות, נאורות, חוש מפותח למוסר וצדק, הרפתקנות, חופש שכלי וגופני וחוסר טאקט. אך מאידך הם עלולים להיות גאוותנים, שחצנים חסרי יושר, ובזבזן חסר התחשבות.

בני מזל קשת יהיו מאד אנרגטיים ומוחצנים, ישיגו את מטרותיהם בעזרת כח מחשבה חיובי. השפעתו המרחיבה של כוכב צדק פותח עבורם אפשרויות. מהיותם מזל מיסוד האש הקושי של בני מזל זה מצוי במצבים בהם אנרגיית האש המניעה אותם דועכת, היכולת להצית את האש מחדש חלשה מאד אצל בני מזל זה ועל כן במצבים שכאלה הינם הופכים לדכאוניים עד לכדי דכאונות קשים. ראיית עולמם רחבת האופקים יוצרת נטייה לריחוף וחוסר מציאות.

מזל קשת תאומים תאריכים: 23 נובמבר – 21 דצמבר