geminiמזל תאומים מיסוד האויר הנשלט על ידיי כוכב מרקורי. מילת המפתח להגדרת מזל זה תהיה “קלילות”. זהו מזל היוצר תקשורת בקלילות ומצוינות עם אנשים, ילידי מזל זה יהיו מעט הפכפכים עם נטיה לשטחיות, הרבה נושאים ומעט ידע, בד”כ ברמת הכותרות. יש לתאומים כושר תהייה וניסוי לגילוי ההרמוניה שבין הטוב והרע. הדואלויות והזוגיות של כל דבר הם אחד ממאפינייו על מנת ללמוד ולהבין את הימצאות הקטבים בכל דבר ועניין. מהירות מחשבתם תאפשר גמישות והחלת שינויי מחשבה בקלות ובטבעיות. אך מאידך מחשבתם המהירה עלולה להביא לידי חוסר התמדה, חוסר יושר, שינויי דעות תכוף וחוסר שלווה. בני מזל תאומים נדיבותם הינה על בסיס תועלתני וכדאי.
בני מזל תאומים הם בעלי כושר הבעה בע”פ מעולה אך חסרי התמדה. מהיותם נשלטים על ידי כוכב מרקורי ומיסוד האוויר, מחשבתם תהיה מהירה חסרת סבלנות וכך גם עשייתם. מאחר ומרקורי מייצג תקשורת תהייה נטייתם לעסוק בתחומי התקשורת, ההבעה וכן בתחומים בהם המשא ומתן קיים.
מגדת עתידות וירטואלית יכולה לעזור כדי ללמוד יותר על מזל תאומים.

מזל תאומים תאריכים: 22 מאי – 21 יוני