מהו תקשור המואר בין הבורא לבין כל אחד ואחת מכם הקוראים וכיצד יכולה הבנת הקשר המואר הזה לקדם את אלו מכם אשר יבחרו בכך בהתמרה המתרחשת בזו התקופה?!
קוראות וקוראים יקרים – נשמות חוות כאן על פני כדור כחול מופלא הנוטלים חלק בפעימת זמן זו מתוך בחירה.
תקופה בה עוברת האנושות התמרה, פועל יוצא של עבודתכם המוארת והברוכה. שתאפשר לנו להגיע למודעות ה”אחד” ויצירת מציאות חדשה.
במציאות החומר התלת מימדי והדחוסה. חיים בכפילות בלתי ניתנת לתפיסה! מחד גיסא נשמה, משמע – ניצוץ אלוהי רב ממדי בעלת נגישות לרזי הבריאה ויכולת יצירה כי הלוא בצלם אלוהים נבראה.
מאידך גיסא גוף פיסי כאשר בעלת הבית בו היא האשיות, המזדהה עם מציאות החומר הדחוסה ואינה מודעות מתוך בחירה לאיכויות הנשמה.
וכך כאשר עם הגוף הפיזי אנו מזוהים. לעיתים, בעקבות קשיי הקיום היום יומי נסחפים, מתגובות רגשיות, דפוסי התנהגות וקיבעון מחשבתי מושפעים, למרות האגו והשיפוטיות נתונים!
תוהים, אולי מבולבלים ולא תמיד מבינים את פשר הקשר בין העליונים לתחתונים – משמע הבורא – החכמה העליונה והנשגבה ואנחנו. נשמות חוות בזה הגוף הפיזי פה על פני האדמה!
האם הפחד מפני ה”אחד” הבורא, היא ברירת המחדל הנכונה?! האם עלינו לנוס, לברוח, להסתתר מאימת הענישה או להתבייש בבחירת נשמה?!
האם כך רוצה אתנו הבורא בימים אלו של שינוי והתמרה. תקופה מיוחדת זו שיש לנו את הזכות לקחת חלק בה וזאת מתוך בחירת נשמה!
הזה הוא מסר החכמה העליונה כאשר כל טעות נרשמת, נקודה שחורה בפנקס מסומנת ואם אינך אדם יהודי מאמין וחובש כיפה אזי דרכך פסולה?!
אמת! הדברים הנאמרים, ועל ניר זה מודפסים מהומה מעוררים, את מקום הפחד והענישה לכווץ מאיימים וזאת על מנת לפנות מקום למחשבה המוארת והבהירה ולהבנות של ספירת בינה – משום שהחכמה העליונה, הבורא, ה”אחד”, מהותם – א ה ב ה!!!
כי 13 הוא ערכם הגימטרי – הזהה של צמד המילים – “א ח ד” ו-“א ה ב ה” – אם כך ישנה כאן סתירה איכה ישכנו בצותא אהבה עם פחד וענישה היש בידכם תשובה לזו הסתירה!?
לא זה הזמן, לא זו השעה בה הפחד מפני ה- “א ח ד” הוא שימשול בכיפה – כי הלו “א ח ד” בגימטרייה כפי שיודעים אתם הינו א ה ב ה וזה החיבור המואר בין הבורא לבריאה – חיבור של א ה ב ה צרופה!
בתקופה זו כאשר יש להפיץ את האור ולהאיר כל פינה חשוכה זו מטרתי, ואלו מסרי, להעביר את מסר האור האמת והאהבה לכל אחת ואחד מכם הקרואים, הרואים את חשיבות ה”משימה” בעבורו, ובעבורנו כעם בחירה….
להתחבר למרכז הלב, לאנרגיות האהבה, החמלה והמחילה הזמינות בעבורנו בזו התקופה.
ומודעות ה- “א ח ד” היא אותו חיבור של א ה ב ה. כאשר הסבלנות, הסובלנות. הקבלה עצמית, קבלת השוני והשונה וקבלת הסביבה מככבות בקדמת הבמה, בידנו הבחירה!!!
ואם עסקינן בקבלה עצמית… גם אם הבחירה בה בוחרים אתם בכל נקודת זמן נתונה היא לעיתים כלשונכם “שגויה”, קבלו את עצמכם מתוך בחירה!!!