קארמה… החוק האוניברסלי של הסיבה והתוצאה הוא כלל מולד של הבריאה, על פיו חייבים אנו לחוות את אותם הדברים אשר יצרנו ובראנו גם אם לא היה הדבר במודע. בעבר נדרשו כמה תקופות חיים, כדי לחוות תוצאה של פעולה שנעשתה. כך שמהותה של הקרמה – חוק הסיבה והתוצאה כמו גם לא היתה ברורה דיה. יחד עם זאת נדרשים אנו “לסלק” חובות קרמתיים מן העבר מתי שהוא בתקופת חיים העתידה לבוא…
תקופה מיוחדת זו אותה חווים אנו פה בימים אלה על פני האדמה, מאפשרת שחרור קארמה בזמן אמיתי מתוך בחירה…!* כללי “המשחק” השתנו, כתוצאה מעבודת האור הברוכה שעל ידי כל אחד ואחת מאתנו ברמת הפרט ועל ידי האנושות נעשתה.

חוויות לא פתורות. זו “הנדוניה” אותה מביאה הנשמה לפעימת זמן זו על פני האדמה. אנרגיה זו אותנו מלווה, מעכבת, משפיעה. אך ניתנת לשחרור והתמרה כדי לחוות חיים מתוך מימוש עצמי, שפע שמחה ואהבה ולאפשר אנרגיית האור האמת ואהבה להפוך למערכת ההפעלה החדשה!
שיתוף הפעולה עם אדוני/מלאכי הקארמה, מאפשר לשחרר ולהתמיר זיכרונות, אמונות ותבניות מחשבה שנמצאו וזוהו כפעילים ובכך להחזיר למקומם ניצוצות נשמה “אבודים”. בנוסף למדים אנו את השימוש בכלי ההכרה המאפשרים “להפעיל את המערכת מחדש” מתוך בחירה. כן… ממש כמו במחשב האישי לאחר התקנתה של תוכנה חדשה…!

שחזור גילגולים ככלי איבחוני וטיפולי
אנשים מסוימים מרגישים כי ישנם חוויות או מצבים אותם הם חווי הקשורים בגילגולים קודמים. בתהליך של שיחזור גילגולים ניתן להגיע לגילגול המסוים הקשור לחוויה ובשיתוף פעולה עם אדוני/מלאכי הקארמה לשחרר את אותה משקע קרמתי – תהליך המלווה באנרגיה אוהבת ותומכת לטבתו העליונה של האדם..!!!
באחד המקרים הגיע אדם שבא להבין את פישרה של מערכת יחסים רומנטית עם אישה מסוימת אליה חש קירבה בלתי מובנת. בזמן הטיפול הוא ראה את עצמו בגילגול בזמן השואה – ילד הנמצא בתאי הגזים עם אחותו )היום אותה האישה שעליה בא לשאול(, המחבקת אותו ומגינה עליו…!!! היום בגילגול הנוכחי הוא הלוקח קבוצות לפולין לביקור במחנות ההשמדה. שם הוא מקריא לחברי הקבוצות מסמך שנכתב ע”י יהודים עובדי כפייה!טקסט המתעד… אחות המחבקת את אחיה הקטן בתאי הגאזים…!!!
במקרה אחר, בחורה שקשר שלה עם בן בן זוג מסוים בעבר גרם להורים להתרחק ממנה. ראתה את עצמה בגילגול בצרפת בו היא ביתו של בעל אחוזה המתאהבת בגנן… דבר שגרם לסילוקה מהבית וניתוק הקשר עם המשפחה. כמובן שלאחר הטיפול והשיחרור הקארמתי הקשר עם ההורים חזר להיות תקין…!!!
שחזור גילגולים הוא כלי איבחוני נוסף הנותן מפתחות לחיים, ומאפשר לזהות חויות ומשקעים לא פתורים, המתורגמות לקשים וחסימות אותם יצרנו בפעימת זמן זו על פני האדמה לצורך הלמידה. והאני הגבוה / נשמה בוחרים את הגילגול/ים הרלוונטיים הקשורים בחווית הקושי או החסימה ובתהליך ממוקד ובאהבה, בשיתוף פעולה עם אדוני/מלאכי הקארמה, מאפשר לשחרר ולרפא את אותה החוויה ובכך ליצור מציאות חדשה.