שלמים ומושלמים אתם, עושים את המיטב שביכולתם לעשות בכל נקודת זמן נתונה. מתקשרים אומרים שיש הטעות והיא המאפשרת את הלמידה והגדילה!!! הלו הוא זמן מתן תורה. קיבלנו תורה מופלאה, מלאת סוד נסתרת ועלומה, שאותנו החזיקה ועלנו כעם שמרה מזה אלפיים שנה.
ובחירת הנשמה להשתייך לעם היהודי היא בחירה ולא קלה – אחריות בה ומסר לאנושות כולה. אך האם מעבירים אתם את זה המסר כהלכה, האם משמשים אנו כעם לדוגמא?!
לא זה הזמן לסקל, להוציא כל חריג “מחוץ לחומה” – זה הזמן לשינוי, לפתיחות, להבנה, שכולנו א ח ד, ולכל אחת ואחד מאתנו יש את זכות הבחירה – דבר מקודש שניתן בעבורנו כאן בכדור כחול על פני האדמה.
ואין דינו של ערבי, נוצרי, או יהודי שאינו חובש כיפה, ומקיים כל מצווה ככתבה וכלשונה לנידוי או לסקילה – וזאת משום שנשמתו בחירה שונה בחרה!!!
ושלא יובנו הדברים לא נכון או שלא כהלכה, אין הכוונה לגרום למחלוקות שאין כאן שפוטיות, או הטחת אשמה.
אלא אמירת האמת הצרופה, חובה עלינו לראות את הדברים בראיה ר ח ב ה – מתוך בהירות, ויכולת ק ב ל ה, שבזה הזמן בזו התקופה מבורכת כל דרך בנתיב האור האמת והאהבה ומבורכים אלה הפוסעים בה!
אין כאן מקום לריב, שנאה, חוסר קבלה או חמלה מדומה, אם האחד את דרכו בנתיב האור עושה רגלי, השני באופנוע רב עוצמה והשלישי בכרכרה!
וכפי שאמרתי להיות יהודי (בין אם הוא דתי או חילוני) היא בחירה לא קלה, עלינו מוטלת חובת ההוכחה ולא תמיד קבוצה שבחרה ונבחרה את תפקידה ממלאת נאמנה!
ועצם הבחירה זכות בה וחובה ואין בה באותה הבחירה טובות הנאה אלא מחויבות ומתן דוגמא ולא קלים האתגרים ופשוטה הלמידה העומדות בדרכה של זו הקבוצה להגשמת יעודה ומלחמת אחים לא תסייע בעבורה!!!
חובה עלינו לשמש דוגמא ולהניף את דגל האור האמת והאהבה. שנסו מותניים והיו אתם המוארים, הסבלנים, הסובלניים ובעלי החמלה, קבלו את עצמכם את השונה, השוני והסביבה.
זהו ושחררו תבניות מחשבה ותגובות רגשיות מעכבות שאין זה הזמן ההולם בעבורם ולא השעה! פנו את משקעי העבר מעוזה של האנרגיה הישנה, הפיצו את האור מתוך הבנת מהותה של זו התקופה ואשמח להיות לעזר באותה המשימה!!!